• Bizi Arayın
  0(312) 434 04 27

 • Bize Yazın
  bilgi@yukseliskariyer.com.tr

YÜKSELİŞ KARİYER REHBERLİĞİ

2002’den bu yana Ankara’da kurum bünyesinde yer alan kaliteli eğitim vermeyi ilke edinen, profesyonel, tecrübe sahibi olan dinamik ve güçlü kadrosuyla birlikte KPSS A (KPSS Alan), Adli ve İdari Yargı Hâkimliği, Eğitim Bilimleri, İcra Müdür ve Müdür yardımcılığı, Kaymakamlık, KPSS B, DGS, ALES ve Kurum sınavlarına yönelik kaliteli eğitim veren KPSS kursudur.

KURSLARIMIZ


Deneyimli ve dinamik kadrosu ile sınav müfredatına uygun, değişiklikleri sizler adına takip eden Yükseliş Kariyer Rehberliği ailesi olarak siz memur ve hâkim adaylarına sunmuş olduğumuz KPSS A, Adli ve İdari Yargı Hâkimliği, KPSS B, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı ve kamu kurum sınavlarına hazırlık programlarımız ile ilgili detaylı bilgiler buradan ulaşabilirsiniz.

EĞİTİMKADROMUZ • 19 Haz 2018

  Gelir İdaresi Başkanlığı 1000 gelir uzman yardımcısı alımı

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

  Başkanlığımızca, aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 1000 (bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

  ATAMA YAPILACAK YERLER

  KONTENJAN

  TOPLAM

  İLİ

  İLÇESİ

  ADANA

  MERKEZ

  25

  25

  ANKARA

  MERKEZ

  170

  170

  AYDIN

  MERKEZ

  10

  25

  NAZİLLİ

  5

  SÖKE

  5

  DİDİM

  5

  BALIKESİR

  MERKEZ

  15

  20

  AYVALIK

  5

  BURSA

  MERKEZ

  50

  50

  DENİZLİ

  MERKEZ

  20

  20

  DİYARBAKIR

  MERKEZ

  15

  20

  ERGANİ

  5

  EDİRNE

  MERKEZ

  15

  20

  UZUNKÖPRÜ

  5

  ESKİŞEHİR

  MERKEZ

  20

  20

  İSTANBUL

  MERKEZ

  300

  300

  İZMİR

  MERKEZ

  75

  75

  KAHRAMANMARAŞ

  MERKEZ

  15

  25

  AFŞİN

  5

  ELBİSTAN

  5

  KAYSERİ

  MERKEZ

  25

  25

  KONYA

  MERKEZ

  25

  25

  MALATYA

  MERKEZ

  25

  25

  MANİSA

  MERKEZ

  10

  25

  SALİHLİ

  5

  SOMA

  5

  ALAŞEHİR

  5

  MERSİN

  MERKEZ

  15

  15

  MUĞLA

  MERKEZ

  5

  20

  BODRUM

  5

  FETHİYE

  5

  MARMARİS

  5

  SAKARYA

  MERKEZ

  20

  20

  SAMSUN

  MERKEZ

  20

  20

  ŞANLIURFA

  MERKEZ

  20

  20

  TRABZON

  MERKEZ

  20

  20

  ZONGULDAK

  MERKEZ

  10

  15

  EREĞLİ

  5

  Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebileceklerdir. Tercih edilen bu ilin ilçelerine de atama yapılacağı belirlenmişse adaylar atanmak istedikleri ilçeleri öncelik sırasına göre başvuru formunda belirteceklerdir. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir.

  Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

  II - SINAV TARİHİ VE YERİ

  - Giriş sınavının yazılı bölümü 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

  - Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı (http://www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

  III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

  - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

  - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

  - 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

  - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

  - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

  - ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ve 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

  Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

  IV - SINAV BAŞVURUSU

  - Başvurular, 03 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat

  17.30'da sona erecektir.

  - Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

  - Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

  V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

  - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

  - Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

  Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

  İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

  Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

  Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar

  Analizi, Ticari Hesap.

  VI - DEĞERLENDİRME

  - Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

  - Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

  - Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

  - Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70'ten az olmaması gerekmektedir.

  - Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

  - Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday

  belirlenir.

   

  - Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25' ine kadar yedek aday belirlenir.

  - Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır.

  - Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) P48 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

  - Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.

  - Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

   

  VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

   

  - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

  - Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

  - Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

   

  VIII - DİĞER HUSUSLAR

   

  - Giriş sınavının yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

  - Adayların tabloda gösterilen iller dışında bir ili tercih etmeleri veya birden fazla il tercihinde bulunmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  - Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

   

  - Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

  - Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

  - Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

  - Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

  - Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanlar ile göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yılı aşmamak kaydıyla aynı yer için hazırlanan yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.

  Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır.

  Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, 5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin

   

  dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Maliye Bakanlığı Vergi Denetim

  Kurulu birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.

   

  - Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

  İlan olunur.

 • 18 Haz 2018

  Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 6 Sözleşmeli Personel Alacak

  T.C.

  GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

  TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  GİRESUN FINDIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

  657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL

  ALIM İLANI

  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan

  KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Giresun Fındık

  Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları

  Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli 6 (altı) Mühendis sözleşmeli personel alınacaktır.

  Müracaat edilecek pozisyonlar ve sayıları Tablo-1'de verilmiştir.

  I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA ARANACAK

  ŞARTLAR

  A) GENEL ŞARTLAR:

  İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip

  olmaları gerekmektedir.

  1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

  bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan

  ( zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

  değerlerini aklama veya kaçakçılık) mahkum olmamak.

  4. 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel

  olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  5. Askerlik durumu;

  ? Askerlikle ilgisi bulunmamak.

  ? Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya

  yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

  6. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet

  Memurları Kanunu'nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,

  4, 5, 6 ve 7 ve 8. bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

  ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1.

  maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

  7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 40 yaşını doldurmuş olanlar

  başvuru yapamayacaklardır.

  8. Başvuru yapacak adaylardan; Mühendis kadrosu için 2016 yılında yapılmış olan 2016-

  KPSS Lisans sınavına girmiş olmak, KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması

  gerekmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar

  Kurulu Kararının "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi

  nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi

  tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve

  kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü

  uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

  9. Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip

  olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içerisinde

  getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  10. Başvurudan sonra yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasında sakınca

  görülen adaylar atanamayacaklardır.

  B) ÖZEL ŞARTLAR

  Genel şartları yanı sıra adayların aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

  1. Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm-lisans/yüksek lisans programı

  mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler Tablo-1'de verilmiştir. Başvuracak kişilerin

  başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin Tablo-1'de belirtilen aranan niteliklere sahip

  olması gerekmektedir.

  2. Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların

  müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir.

  Yurt dışında doktora veya yüksek lisans yapmış adaylarda KPSS puanı ikincil kıstastır.

  3. İngilizce Dil Belgesi için YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS, ve YÖKDİL'den son beş yıl

  içinde en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan en az aynı

  puana eşdeğer puan aldığını gösteren belge sunmak.

  4. Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmamak

  5. Basvuru sahipleri başvuru yaptıkları kurum tarafından güvenlik soruşturmasına tabi

  tutulacak ve soruşturma sonucu uygun bulunursa göreve başlatılacaktır.

  6. Ataması yapılan personel 5 yıl süreyle tayin talebinde bulunamayacaktır.

  II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN

  BELGELER

  Başvurular şahsen Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne (Teyyaredüzü

  Mah.Atatürk Bulvarı Giresun/Merkez) yapılacaktır.

  1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, Sözleşmeli Personel

  Alımı ile ilgili ilanların yayınlandığı gün başlayacak ve 29.06.2018 günü mesai saati

  bitiminde sona erecektir.

  2. Başvuruda istenen Belgeler;

  ? Dilekçe

  ? Lisans diplomasını veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği

  ? Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği ile yüksek lisans/doktora

  tez kitapçığının aslı

  ? KPSS sonuç belgesi

  ? YDS, E-YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya geçerli eşdeğer dil belgesi

  ? Sabıka Kaydı (''Adli sicil kaydı yoktur'' ve ''Arşiv sicil kaydı yoktur'' ibareleri

  olmalıdır)

  ? Askerlik durumunu bildirir belge

  ? Sağlık Raporu (Başvuru esnasında tek hekim, başvuru sonucu asil veya yedek aday

  olarak seçilme durumunda Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır)

  ? 6 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

  ? Beyan (Müracaat Sırasında Doldurulup Teslim Edilecektir.)

  ? Güncel SGK Hizmet Dökümü

  3. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında

  yapılacak değerlendirme sonucunda, sıralama listesi ve sözleşme imzalamaya hak kazanan

  6(altı) kişi, değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup değerlendirme tarihinden itibaren

  3 (üç) iş günü içerisinde kurum (Fındık Araştırma Enstitüsü) internet adresinden ilan edilerek

  duyurulacaktır.

  III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

  Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978

  tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav

  yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonlarla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre

  içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2016 yılında

  yapılmış olan KPSS lisans sınavı sonucuna göre alınacak adaylar için (B) grubu KPSSP3

  puan türüne göre sıralama yapılır. Her pozisyon için asil adaylar dışındakiler yedek listeye

  alınır.

  Sonuçlar başvuru yapılan Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından

  duyurulacaktır.

  KPSS'de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına

  bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara, niteliklere ve belgelere

  sahip olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda

  bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu

  durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

  Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu

  durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare

  tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

  ÖNEMLİ AÇIKLAMA

  657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında " Bu şekilde istihdam

  edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca

  sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile

  belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren

  bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"

  hükmü, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

  Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1 inci

  maddesinin 3. bendinde; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket

  etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde

  sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu

  kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

 • 8 Haz 2018

  500 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak

  VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

  - Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

  - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 500 adet.

  - KPSS Puan Yılı, Türleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının;

  KPSS17, KPSSP18, KPSS22, KPSS23, KPSS27, KPSSP28, KPSS47 ve KPSS48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

  - Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

  II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

  - Giriş Sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos 2018 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır.

  - Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitelerinde yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

  - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve aday numaralarının, sözlü sınav yeri ve tarihinin yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

  III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

  - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

  - Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

  - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

  - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

  - Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

  - Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

  - 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için Sınava İlişkin Bilgiler bölümünün 3'üncü bendinde belirlenen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 2500 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

  - Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

  - Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

  IV - SINAV BAŞVURUSU:

  - Başvurular 02 Temmuz 2018 Pazartesi günü başlayıp 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17:30'da sona erecektir.

  - Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesinde ki Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

  - Adayların doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

  20 Temmuz 2018 Cuma günü saat:17:30'a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

  V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

  - Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

  - MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

  - İKTİSAT : Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

  - HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

  - MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

  VI - DEĞERLENDİRME:

  - Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.

  - Giriş Sınavında başarılı olmak için:

  a) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50'den, bu notların ortalamasının da 65'den aşağı olmaması gerekir.

  b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  c) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65'den az olmaması gerekir.

  - Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

  - Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

  - Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

  - Giriş sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %5'in ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.

  - En başarılı %5'in tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır.

  - Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü içerisinde karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  VIII - DİĞER HUSUSLAR:

  - Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport Belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

  - Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.

  - Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler Vergi Denetim Kurulu başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinden temin edilebilir.

  - Adaylar, sınav notlarını Vergi Denetim Kurulu başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinden öğrenebileceklerdir.

  - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  - Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

  - Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

  - Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

 • 8 Haz 2018

  Gelir İdaresi 35 Avukat Alacak

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  I - SINAVA İLİŞKİN B İLGİLER

  Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen vergi dairesi başkanlıklarında görevlendirilmek üzere 35 (otuz beş) avukat alınacaktır.

  VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  KONTENJAN

  TOPLAM

  ANKARA

  7

  35

  ANTALYA

  1

  BÜYÜK MÜKELLEFLER (İSTANBUL)

  1

  HATAY

  1

  İSTANBUL

  22

  KOCAELİ

  1

  MERSİN

  1

  ŞANLIURFA

  1

  Sınava başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak toplam kadro sayısının 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSSP3 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

  II - SINAV TARİHİ VE YERİ

  - Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

  - Giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların isimler i ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce, e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.trile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

  III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

  - En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,

  - Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

  - 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.198 3 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

  - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

  - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

  - ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

  - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

  IV - SINAV BAŞVURUSU

  - Başvurular, 19 Haziran 2018 Salı günü başlayıp 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat

  17.30'da sona erecektir.

  - Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi" ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

  - Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

  - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

  - Avukatlık giriş sınavı yazılı bölümü test usulüyle gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir:

  ¦ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

  ¦ Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.

  - Sözlü sınav, yazılı sınav konularından yapılacaktır.

  VI - DEĞERLENDİRME

  - Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

  - Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

  - Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

  - Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70'ten az olmaması gerekmektedir.

  - Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

  - Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen Avukat kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.

  - Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında gruplar h alinde ilan edilen kadronun %25'ine kadar yedek aday belirlenir.

  - Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde ise Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

  - Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazananlar, başarı sırası ve tercihleri değerlendirilerek atanacaktır.

  - Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

  - Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

   

  - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

  - Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

  - Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilecektir ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

   

  VIII - DİĞER HUSUSLAR

   

  - Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

  - Diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asıllarının sözlü sınav öncesinde şahsen ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanıp alınarak asılları

   

  ilgiliye iade edilecektir.

   

  - Giriş sınavında başarılı olanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecek ve bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.

  - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  - Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde atamaya esas teşkil eden belgeleri ibraz edenler Avukatlık kadrolarına atanacaktır.

  - Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik'in 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davranılmak suretiyle sınavda başarılı olanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilecektir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılacak ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

  - Atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ve memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle avukat kadrolarına atanacaktır.

  - Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi , cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

  - Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

  - Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

  İlan olunur.

 • 8 Haz 2018

  400 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacak

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

  Başkanlığımızca, aşağıdaki tabloda açık bulunan (A) grubu kadrolara atanmak üzere, 400 (dört yüz) Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

  Grup

  Puan Türü

  Fakülte/Bölüm

  Atanacak

  Yer

  Kontenjan

  Sayısı

  1. Grup

  KPSSP48

  Hukuk,

  Siyasal Bilgiler,

  İktisat,

  İşletme,

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri.

  ANKARA

  300

  2. Grup

  KPSSP3

  Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

  Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enformasyon Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği.

  ANKARA

  50

  3. Grup

  KPSSP12

  İstatistik

  ANKARA

  50

  Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; grup bazında toplam kadro sayısının 10 (on) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri grup dikkate alınarak KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 10 (on) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

  II - SINAV TARİHİ VE YERİ

  - Giriş sınavının yazılı bölümü 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

  - Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı (http://www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

  III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

  1. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

  2. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, enformasyon sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği lisans bölümleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

  3. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi v eren istatistik lisans bölümü ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

  01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01. 1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

  ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ile 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 1. Grup için KPSSP48 türünden, 2. Grup için KPSSP3 türünden ve 3. Grup için KPSSP12 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

  Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

   

  IV - SINAV BAŞVURUSU

   

  - Başvurular, 10 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü saat

   

  17.30'da sona erecektir.

   

  - Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

  - Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

   

  V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

   

  - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

  - Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına gruplar itibarıyla aşağıda yer verilmiştir.

   

  1. Grup için

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

  Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar

  Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku.

  İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi.

  Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

  Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

  Yabancı Dilİngilizce.

  2. Grup için

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

  Genel yetenek ve genel kültür,

  Veri tabanı yönetimi, Bilgisayar ağları (Network), Sunucu ve sistem yönetimi (Unix), Yazılım geliştirme (Java),

  Yabancı Dilİngilizce.

  3. Grup için

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

  Genel yetenek ve genel kültür,

  İstatistik Alan Bilgisi Konuları

  Yabancı Dilİngilizce.

  VI - DEĞERLENDİRME

   

  Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; tercih ettikleri grup dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

  Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

  Sözlü sın av, adayların;

   

  a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

   

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

   

  d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

   

  Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

  Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

  Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

  Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda gruplar itibarıyla belirtilen Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.

  Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında gruplar halinde ilan edilen kadronun % 20'sine kadar yedek aday belirlenir.

  Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

  Yedek listede yer alan adayların hakları bir yılı geçmemek üzere müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

  Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıra lamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

  Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

  Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

  Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

  VIII - DİĞER HUSUSLAR

  - Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

  - Adayların tabloda gösterilen gruplardan sadece birisini tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi durumda yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

  - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  - Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmelikte belirtilen belgeleri ibraz edenler Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaklardır.

  - Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.

  Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

  Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanacaktır.

  Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi , cep bilgisayarı, hesapmakinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikleyasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

  Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumlulukadaylara aittir.

  Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

  İlan olunur.

 • 30 May 2018

  Adli Tıp Kurumu sözleşmeli 200 personel alacak

  T.C. ADALET BAKANLIĞI

  Adli Tıp Kurumu

  Sözleşmeli Personel İstihdamı Sınav İlanı

  1)Adli Tıp Kurumu Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;

  EK-1'deki listede yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen toplamda 200 sözleşmeli pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

  2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2016 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 5 ve 6'ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

  3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır.

  4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1 tabloda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

  I) Genel şartlar:

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Son başvuru günü olan 22 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. ( 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

  c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf

  askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

  d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel

  olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

  f) Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

  g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

  5) Başvuru yeri ve şekli:

  Başvurular Adli Tıp Kurumu'nun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

  Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla pozisyon ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacaktır.

  6) Başvuru tarihi:

  Başvurular 4 Haziran 2018 günü saat 10:00'da başlayıp 22 Haziran 2018 günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

  7) Başvuruların değerlendirilmesi:

  Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3, KPSS P93 veya

  KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu

  sıralama sonucunda ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

  Sıralamalar pozisyon yeri ve unvanı bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

  Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun resmi internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak

  duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  9) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:

  İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

  İLAN OLUNUR.

  1) Ek-1

  POZİSYON

  GÖREV YERİ

  POZİSYON

  SAYISI

  ÖĞRENİM ŞARTI

  KPSS PUAN TÜRÜ

  KPSS NİTELİK KODLARI

  NİTELİKLER

  ÖZEL ŞARTLAR

  DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ( OTOPSİ )

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  5

  ORTAÖĞRETİM

  KPSS P94

  2087

  Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

  (Bu pozisyonda görev alacak personel, Adli Tıp

  Kurumu'nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde

   

  Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Ağrı Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Bilecik Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Bolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Burdur Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Denizli Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  2

  Düzce Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Gaziantep Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Karaman Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  görev alacak ve atandığı yerdeki görevine

  başlamadan önce İstanbul'da bulunan Adli Tıp

   

  1

  Kars Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  Kurumu merkez teşkilatında en az iki ay süreyle

  Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.)

  Kırıkkale Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

   

  Kırklareli Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Kırşehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Muş Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Osmaniye Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Sinop Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Sivas Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Uşak Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Zonguldak Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  POZİSYON

  GÖREV YERİ

  POZİSYON

  SAYISI

  ÖĞRENİM ŞARTI

  KPSS PUAN TÜRÜ

  KPSS NİTELİK KODLARI

  NİTELİKLER

  ÖZEL ŞARTLAR

  SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  10

  ÖNLİSANS

  KPSS P93

  3047

  3179

  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

  Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

   

  Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  5

  Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

  5

  Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

  5

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  3

  Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

  3

  Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  4

  Yozgat Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  TEKNİSYEN ( KİMYA )

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  2

  ORTAÖĞRETİM

  KPSS P94

  2053

  AOcritlaSöağğretkimHiKzmureutmlelrai rAınlaınK-imAcyial TTıepkTneoklonjiissyieAnlalinğıi ve DDaallılanrdıanndamnemzuenzuonlmoalmk.ak.

   

  Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  TEKNİSYEN ( ATÖLYE )

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  3

  ORTAÖĞRETİM

  KPSS P94

  2051

  2023

  2111

  OKrutrauömğruet'inmdaKuörluümmlaurınaıyneİnneşsaiatveTeoktnooplosjiisiişAlelamlevreinde

  gDöalrlaervı vaelayacaAkvaepaTteaknndoılğoıjisyieArldaenkı -igAhöşraepv iYnaepı(bDaoşğlarammaadcaılınk)öDnacleındİastnamnbezuul'ndoal mbuaklunan Adli Tıp

  hOirztamöeğtreitçimi eKğuitriumelatraınbıni tEuletkutlraikc-aEkletkırtr.)onik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.

  Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.

   

  Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  2

  MÜHENDİS ( MAKİNA )

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  8

  LİSANS

  KPSS P3

  4639

  4629

  Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

  Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

   

  MÜHENDİS ( İNŞAAT )

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  3

  LİSANS

  KPSS P3

  4669

  İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

   

  POZİSYON

  GÖREV YERİ

  POZİSYON

  SAYISI

  ÖĞRENİM ŞARTI

  KPSS PUAN TÜRÜ

  KPSS NİTELİK KODLARI

  NİTELİKLER

  ÖZEL ŞARTLAR

  MÜHENDİS ( FİZİK )

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  7

  LİSANS

  KPSS P3

  4549

  Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

   

  DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ ( KİMYAGER )

  Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı

  4

  LİSANS

  KPSS P3

  4559

  Kimya lisans programından mezun olmak.

   

  Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  4

  Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

  4

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

  3

  Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  DESTEK PERSONELİ ( HİZMETLİ )

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  7

  ORTAÖĞRETİM

  KPSS P94

  2001

  Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

   

  Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  4

  Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  2

  Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  3

  Yozgat Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  DESTEK PERSONELİ ( ŞOFÖR )

  Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  ORTAÖĞRETİM

  KPSS P94

  2001

  Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

  E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01

  Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

  Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  BİYOLOG

  Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  LİSANS

  KPSS P3

  4571

  Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak.

   

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  POZİSYON

  GÖREV YERİ

  POZİSYON

  SAYISI

  ÖĞRENİM ŞARTI

  KPSS PUAN TÜRÜ

  KPSS NİTELİK KODLARI

  NİTELİKLER

  ÖZEL ŞARTLAR

  LABORANT

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  3

  ÖNLİSANS

  KPSS P93

  3023

  Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi

  Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

   

  Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  HEMŞİRE

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  2

  LİSANS

  KPSS P3

  4605

  Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık OMretmaöuğrlrueğtiuml iKsaunrusmplraorgınraınmAıncdilaTnıpmAelzaunnı voelmDakll.arı veya

   

  İNFAZ VE KORUMA MEMURU

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  6

  ORTAÖĞRETİM

  KKPPSSSSPP9944

  22008071

  Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

  a) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, b) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak,

  (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

 • 22 May 2018

  Adalet Bakanlığı 1344 sözleşmeli icra katibi alacak

  İ L A N

  Adalet Bakanlığından

  Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınav birimi olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1344 sözleşmeli icra katibi alınacaktır.

  1-) Genel Şartlar

  İcra katipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),

  c) Merkezi sınavda (KPSS-2016'da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

  d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

  f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

  g)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

  i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak

  şartlarını taşımaları gerekmektedir.

  2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

  Adaylar 21 Mayıs 2018 - 11 Haziran 2018 tarihleri arasında;

  a) İcra katipliği sınavı başvuru formu,

  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,

  c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesi,

  d) Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) ile birlikte sınav birimi olarak belirlenen ilgili adalet komisyon başkanlıklarına veya sınav evrakının ilgili sınav birimine gönderilmesi için herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına müracaat edeceklerdir.

  Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

  Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; başvuru komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek, sınav kayıt formu ve başvuru evrakı masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) yoluyla başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilmek suretiyle tamamlanacaktır.

  Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Adaylar, icra katipliği sözleşmeli pozisyonları ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce ilan yapılan sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. Ancak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Şube Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sözleşmeli pozisyonlarda bu şart aranmayacaktır.

  3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi

  Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.

  4-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

  Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 27 Haziran 2018 Çarşamba günü sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

  Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav birimlerinden alınabilecektir.

  Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

  Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

  5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

  Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç18 Temmuz 2018 Çarşambagününe kadar sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

  Sözlü sınav, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.

  6-) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

  Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 27 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar;

  a)6x9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

  b) Mal Bildirimi Formu,

  c)Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

  d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

  sınav birimine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

  7-) Sözlü Sınav Konuları

  Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflas hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.

  8-) Başarı Listelerinin Oluşturulması

  Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.

  Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.

  9-) Atamaların Yapılması

  Bakanlık tarafından, sınav birimince oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacaktır.

  10-) "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" hakkındaki 6/6/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.

 • 22 May 2018

  Cezaevlerine 7 bin 467 personel alınacak

  T.C.

  ADALET BAKANLIĞI

  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

  7467 SÖZLEŞMELİ (657 SK. 4/B) POZİSYON İÇİN

  PERSONEL ALIMI SINAV İLANI

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 114'üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 7.467 personel alımı yapılacaktır.

  Sınavlar, planlanan personel sayısı dikkate alınarak Ek-2'de gösterilen 69 ayrı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca (sınav merkezi) yapılacaktır. Sınava girecek adayların Ek-1 başvuru formunu doldururken sınava başvuracağı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını (sınav merkezini) gösterir kısmı doldurması ve atanmak istediği ceza infaz kurumunun bağlı olduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını belirtmesi gerekmektedir. Adayların yerleşmek istediği her komisyon için puan sıralaması, boy-kilo ölçümü, sözlü sınav vb. işlemler ayrı ayrı yapılacak olup adayların bu hususu göz önüne alarak tercihlerini buna göre yapmaları gerekmektedir.

  2. Bu pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava (KPSS 2016) girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının;

  -Sözleşmeli infaz ve koruma memuru ve destek personeli (şoför) için on katı (on katı infaz ve koruma memuru adayı bayan ve erkek için ayrı ayrı ) aday,

  -Diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci) ve teknisyen için beş katı (teknisyenler için beş katı aday her branş için ayrı ayrı ) aday,

  -Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) için ise yirmi katı aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

  3. Başvurularda, lisans mezunları için 2016 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2016 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

  4. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

   

  I. Genel Şartlar:

  a) Türk Vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

  c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

  e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

  f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

  g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

  Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

  h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

  II. Özel şartlar:

  A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

  c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak,

  d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

  B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

  a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

  b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

  c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

  Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

  C- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

  Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden ya da bu bölümlerin lisans veya ön lisans programlarından mezun olmak,

  D- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

  E- Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek için;

  a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  b) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

  F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b) Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmi kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

  gerekmektedir.

   

  5. Başvuru tarihi :

  Başvurular 21/05/2018 günü başlayıp, 11/06/2018 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

  6. Başvuru yeri ve şekli:

  Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır. Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir mercie yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Başvuruyu alan adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından UYAP üzerinden sınav ortak rolünden sınavı yapacak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun (sınav merkezi) tanımladığı sınav numarası seçilerek başvuru kaydedilecektir. Daha sonra başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezine)ivedi gönderilecektir.

  Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

  (Örneğin; adaylar infaz ve koruma memuru unvanı için sadece bir yere başvuru yapabilecektir. Yine aynı aday gerekli şartları taşıması halinde dahi büro personeli (cezaevi katipliği) veya diğer bir unvan için de aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.)

  Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

   

  7. Sınav yeri:

  EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

  (Sınav merkezleridir).

  8. Sınava alınacak aday sayısı ve ilanı:

  Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 27/06/2018 tarihinde ilgili sınav merkezlerinde ve varsa ilgili sınav merkezinin bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  9. Boy kilo ölçümü:

  İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere29/06/2018 ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları ilgili sınav merkezlerince ilan edilecektir. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümünü geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ayrıca ilgili sınav merkezleri tarafından ilan edilmesi gerekmektedir.

  10. Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) uygulama sınav tarihi:

  03/07/2018 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Katipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

  11. Şoförler için uygulama sınav tarihi:

  06/07/2018 tarihinde yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

  12. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:

  Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli infaz ve koruma memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan sınav merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

  Teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) ve şoför adaylarının sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri 16/07/2018 tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte en geç 23/07/2018 tarihine kadar sınav merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

  13. Sözlü sınav tarihi:

  Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 10/09/2018 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili sınav merkezince belirlenerek ilan edilecektir.

  14. Sınav şekli:

  Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

  15. Sözlü sınav konuları:

  a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),

  c) Genel kültür (20 puan),

  d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

  konularından oluşmaktadır.

  Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

  Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

  Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

  16. Nihai Başarı Listesi:

  Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

  17. İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

   

  18. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi tarafından yapılacaktır.

  19. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

  20. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden;söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

 • 22 May 2018

  Adalet Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alınacak

  T.C. ADALET BAKANLIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2016-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA çalıştırılmak üzere 10 avukat (tam zamanlı), 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli) ile BAKANLIĞIMIZIN MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

  Başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle; avukat, diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), destek personeli (hizmetli), psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için ilan edilen pozisyonun 5 katı, destek personeli (şoför) pozisyonları için ilan edilen pozisyonun 10 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

  KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

  I) Genel Şartlar:

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

  c) Lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

  II) Özel Şartlar:

  A- Avukat:

  a) Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

  b) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.

  B- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)

  İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

  C- Destek Personeli (Şoför):

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

  D- Destek Personeli (Hizmetli):

  En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  Psikolog:

  Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

  Sosyal Çalışmacı:

  Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

  III) Başvuruda İstenecek Belgeler:

  1-Başvuru Formu (Bu ilanda belirtilen pozisyonlara yapilan başvurular için sadece ekte yer alan formlar kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)

  2- Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti başvuru yapılacak Komisyon tarafından onaylanacaktır.)

  3- 2016-KPSS sonuç belgesi,

  4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

  5- Fotoğraflı özgeçmiş (Elle yazılmış ve imzalanmış),

  Ayrıca;

  Avukat pozisyonuna başvuranlar için; Avukatlık ruhsatının baro veya noterden onaylı örneği,

  Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için; E sınıfı sürücü belgesi fotokopisi, (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesi)

  IV) Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:

  Başvurular 21/05/2018 Pazartesi günü başlayıp, 30/05/2018 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

  Başvuruların ekte belirtilen Adalet Komisyonu Başkanlıklarına istenilen belgeler ile birlikte şahsen yapılması gerekmektedir. Posta, kargo ve faks yolu ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  Eksik belge ibraz edenler ile başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.

  Adaylar; bu ilanda belirtilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

  V) Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi:

  Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü ve şoförler için yapılacak uygulamalı sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

  VI) Sözlü ve Uygulamalı Sınavın Şekli ve Konuları:

  Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

  Genel kültür 20,

  Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

  puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

  Destek personeli (şoför) pozisyonlarına alınacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak ayrıca yapılacaktır.

  Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

  VII)- Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

  Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.

  Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

  ÖNEMLİ NOT:

  Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın internet sayfasında ilan yoluyla yapılacaktır.

  Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

 • 22 May 2018

  Adalet Bakanlığı 5 bin 493 sözleşmeli personel alacak

  T.C. ADALET BAKANLIĞI

  Personel Genel Müdürlüğü

  Sözleşmeli (657 sk.4/B)

  Personel İstihdamı Sınav İlanı

  1) Adli ve İdari yargıda görev yapmak üzere;

  EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 4771sözleşmeli zabıt katibi (EK-1/A), 527 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 27 sözleşmeli şoför (EK-1/C), 99 sözleşmeli teknisyen (EK-1/D) ve 69 sözleşmeli aşçı (EK-1/E) olmak üzere toplam 5493 personel alınacaktır.

  2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

  I) Genel Şartlar:

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 11 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

  c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

  e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

  g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

   

  II) Özel Şartlar:

  A- Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

  a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

   

  b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

   

  c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

  Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

   

  B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  C- Sözleşmeli şoför pozisyonlarında istihdam atanabilmek için;

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  D - Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  E- Aşçı pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

  3) Başvuru için gerekli belgeler:

  a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK-2) temin edilecektir),

  b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

  c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,

  d) Zabıt katibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

  e) Şoför unvanı için; Sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),

  f) Aşçı unvanları için; Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği aşçılık kurslarından mezun olunduğuna dair diploma veya bu branşa ilişkin sertifika veya diplomaların aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

  g) Teknisyen unvanları için; başvuru yapılan bölüm ile ilgili alandan mezuniyetini gösterir belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

  h) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

  ı) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

  4) Başvuru yeri ve şekli:

  Başvuruların sınavın yapılacağı EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.

  Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde;

  adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

   

   

  Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde;

  adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek sınav kayıt formu ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilerek tamamlanacaktır.

  Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Adaylar EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlar ile sözleşmeli icra katipliği pozisyonlarından sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir.Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. AncakAdalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Şube Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sözleşmeli pozisyonlarda bu şart aranmayacaktır.

  İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı, merkez veya mülhakat adliyelerinden birinde istihdam edilebileceklerdir.

  5) Başvuru tarihi:

  Başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayıp, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

  6) Sınav yeri:

  Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

  7) Zabıt katipliği unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

  Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 27 Haziran 2018 Çarşamba günü sınavı yapacak olan adalet komisyonunda ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  8) Zabıt katibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

  9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00'da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

  9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

  A- Zabıt katibi unvanı için;

  Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

  B- Mübaşir ve Şoför unvanı için;

  Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

  C-Teknisyen ve aşçı unvanı için;

  Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

  Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliyeinternet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  10) Sözlü sınav tarihi ve saati:

  10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:00'da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

  11) Sözlü sınav konuları:

  Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

  a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),

  c) Genel kültür (20 puan),

  d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

  puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

  1) Zabıt katipliği ve mübaşirlik pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,

  2) Diğer pozisyonlara istihdam edilecekler için istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

  3) Şoför pozisyonlarına istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

  12) Nihai Başarı Listesi:

  Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

  13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

  14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

  15) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz etmektedir.

 • 17 May 2018

  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1750 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik uyarınca, sözlü sınavla 1750 sözleşmeli personel alınacaktır.

  Başvuru Tarihi : 23/05/2018 - 01/06/ 2018

  Sözlü Sınav Tarihleri : 21/06/2018 - 20/07/2018

  Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri, elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2016 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

  • Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
  • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

  - Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

  - Sözlü sınava adaylar "fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)" ile girebileceklerdir.

  • Sözlü sınavda adayın; "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
  • Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
  • Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.
  • Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
  • Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin Bakanlığımıza ibraz edildikten ve kendileri ile hizmet sözleşmesi imzalanmasından sonra yapılacaktır.
  • Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

  I-GENEL ŞARTLAR :

  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

  2- 2016 yılı KPSS'de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

  II-Özel Şartlar:

  Unvan Teşkilatı Nitelikler KPSS Puan Türü Alım Yapılacak Sayı Sınıfı Alım Yapılacak iller
  Muhafaza Memuru Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
  1. En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadi ve İdari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
  2. Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01/06/1988 tarihinde ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)
  Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak, "Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten, "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu" almak.
  1. (Söz konusu rapor, sözlü sınavda başarılı olanlardan atama öncesi istenecektir. Rapor ibraz edemeyenlerin ve sözlü sınav esnasında yapılacak ölçümde boy şartını taşımayanların kurumumuzca ataması yapılmayacaktır.)
  KPSSP3 1250 GİH
  Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, 
  Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Dıyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova, Zonguldak 


   
  Muayene Memuru Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
  1. En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
  1. 2-Sınava son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/06/1983 tarihinde ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)

  KPSSP3

  100

  GİH
  Ağrı, Artvin, Edirne, Hakkari, 
  Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, 
  Kocaeli, Mersin, Şırnak, Van

  Büro 
  Personeli

  Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

  En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadi ve İdari bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. 
  KPSSP3 184 GİH
  Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Van, Yalova 
  Büro 
  Personeli
  Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
  En az iki yıl süreli eğitim veren İhracat-İthalat, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi, Adalet Meslek Yüksekokulu ile, meslek yüksekokullarının Adalet, Gümrük İşletme veya Gümrük İşleri önlisans programlarından mezun olmak.
  KPSSP93
  60 
  GİH
  Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Van, Yalova 
  Büro 
  Personeli
  Ticaret İl Müdürlükleri
  En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadi ve İdari bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. 
  KPSSP3 75 GİH Tüm İller (Adana, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Malatya, Rize ve Trabzon hariç)
  Büro 
  Personeli
  Ticaret İl Müdürlükleri En az iki yıl süreli eğitim veren adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksekokullarının adalet, bankacılık ve sigortacılık önlisans programlarından mezun olmak. KPSSP93 31 GİH Tüm İller (Adana, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Malatya, Rize ve Trabzon hariç)
  Büro 
  Personeli
  Döner Sermaye
  En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadi ve İdari bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. 
  KPSSP3 30 GİH Ağrı, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Samsun, Şırnak, Trabzon, Van
  Büro 
  Personeli
  Merkez
  En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadi ve İdari bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. 
  KPSSP3 20 GİH
  Ankara (Merkez)
 • 5 May 2018

  KYK 464 PERSONEL ALACAK

  T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

  YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  SÖZLEŞMELİ DİYETİSYEN, PSİKOLOG, BÜRO PERSONELİ VE DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) ALIM DUYURUSU

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 10 (on) adet Diyetisyen ve 5 (beş) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere 15 (on beş) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 162 (yüz altmış iki) adet Diyetisyen, 44 (kırk dört) adet Psikolog, 162 (yüz altmış iki) adet Büro Personeli, 81 (seksen bir) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere toplam 449 (dört yüz kırk dokuz) sözleşmeli personel alınacaktır.

  6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan ek 2'inci maddesinin (b) fıkrasına göre usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

  I- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

  ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.)

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  e) Arşiv Araştırması yapılmış olmak,

  f) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

  II- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

  (a) DİYETİSYEN

  (i) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans programından veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

  (ii) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

  (b) PSİKOLOG

  (i) Psikoloji Lisans programından veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

  (ii) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

  (c) BÜRO PERSONELİ

  (i) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

  (i) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

  (d) DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

  (i) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

  (ii) 20 Kasım 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS94 puan türü esas alınacaktır. (iii) D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (Eski E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar da tercihte bulunabileceklerdir.)

  III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

  Adaylar başvurularını, 09.05.2018 tarihinden 18.05.2018 tarihi saat 23:59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Başvuru formuna yüklenecek belgeler; a) Diploma veya mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge), b)Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,

  c)Vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

  d) Destek Personeli (Şoför) sürücü belgesi,

  Adaylar başvuru formunda merkez teşkilatı veya taşra teşkilatında görev yapmak istedikleri birimi belirteceklerdir. Her aday sadece bir birim ve pozisyon tercihinde bulunabilecektir.

  IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

  Değerlendirmeler KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS (B) grubu puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir Asıl aday sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecek olup herhangi bir nedenle boşalacak pozisyona puan sıralaması esas alınmak suretiyle yedek adaylardan alım yapılacaktır. Alım sonuçları, yeni bir alım yapılmadığı takdirde alım sonucunun ilan tarihini takip eden bir yıl süreyle geçerli olacaktır,

  Asıl ve yedek adaylar, (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  İstihdam edilmeye hak kazananlardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi, (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

  Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

  V- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

  Merkez teşkilatında göreve başlamaya hak kazanan adaylar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında göreve başlamaya hak kazanan adaylar ise ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

  Belgeleri teslim alınan adayların, Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle hizmet sözleşmesi imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

  Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip hizmet sözleşmeleri imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.
  Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

  VI- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.
  İlanen duyurulur.

 • 5 May 2018

  KYK 756 YURT YÖNETİM MEMURU ALACAK

  T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

  YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SINAV DUYURUSU

  Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız erkek dağılımı dikkate alınarak ekli listede (EK) yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 463'ü kadın 293'ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavla alınacaktır. Herhangi bir ilde kadın veya erkek adaylardan başarılı olan sayısının o cinsiyet grubu için ilan edilen kontenjan sayısından az olması halinde açık kalan kontenjan diğer cinsiyet grubu için kullanılabilecektir.

  Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ekli listede belirtilen her bir il için istihdamı düşünülen kadın ve erkek sayısının ayrı ayrı dört katı aday sözlü sınava alınacaktır. Puanların eşitliği nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

  Yurt müdürlüklerinde, 24 saat esasına göre hizmet verilmekte olup, Yurt Yönetim Personeli Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütecek, çalışma saatleri ise ilgili mevzuat çerçevesinde görev yapılan il müdürlüğünce belirlenecektir.

  I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

  ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  e) Arşiv Araştırması yapılmış olmak,

  e) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

  f) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

  g) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

  II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ

  Adaylar başvurularını, 09.05.2018 tarihinden 18.05.2018 tarihi saat 23:59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek belgeler; a) Diploma veya mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge),

  b)Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,

  c)Vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

  Adaylar başvuru formunda görev yapmak istedikleri ili belirteceklerdir. Her aday sadece bir il tercihinde bulunabilecek ve sıralamaya girmesi durumunda başvuruda bulunduğu il için sınava alınacaktır.

  Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların, sınav yerleri ve sınav tarihleri 28.05.2018 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  Sözlü sınavlar aşağıda belirtildiği şekilde on altı il merkezinde 04.06.2018 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvurmuşlarsa o ilin karşısında yer alan sınav yerinde sınava gireceklerdir;


  İLLER

  SINAV YERİ

  Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Karabük
  ANKARA

  Antalya, Burdur, Isparta
  ANTALYA

  Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak, Sakarya
  BOLU

  Bursa, Balıkesir, Çanakkale
  BURSA

  Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır
  ERZURUM

  Eskişehir, Kütahya
  ESKİŞEHİR

  Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Adıyaman
  GAZİANTEP

  İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
  İSTANBUL

  İzmir, Aydın, Manisa, Uşak
  İZMİR

  Kocaeli, Yalova
  KOCAELİ

  Konya, Karaman, Afyonkarahisar
  KONYA

  Hatay, Niğde, Osmaniye
  NİĞDE

  Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat, Yozgat
  SAMSUN

  Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir
  SİVAS

  Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize
  TRABZON

  Van, Hakkari, Muş, Siirt
  VAN

  Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

  III- SINAV İŞLEMLERİ

  Sözlü sınavda adaylar; genel kültür, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti ve iletişim becerileri olmak üzere dört başlıkta sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek ve üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

  Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı olmak üzere il bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday başarılı sayılacak ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

  Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

  Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

  Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi, (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

  IV- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

  Göreve başlamaya hak kazanan adaylar; belirtilecek tarihe kadar, istenilen belgeleri tamamlayarak ilgili il müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

  Belgeleri teslim alınan adayların, Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip il müdürlüklerince yazılı tebligat yapılmak suretiyle hizmet sözleşmesi imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

  Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip hizmet sözleşmeleri imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.
  Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

  Yedek adaylar, herhangi bir nedenle boş kalacak olan sözleşmeli pozisyona, aynı usul ve esaslar dikkate alınarak başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve başlatılacaktır. Sınav sonuçları yeni bir sınav yapılmadığı takdirde sınav sonucunun ilan tarihini takip eden bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

  V- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

  İlanen duyurulur.

 • 5 May 2018

  PTT 5 BİN PERSONEL ALIMI

  "POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ 2018/1 PERSONEL ALIM İLANI"

   

  "POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

  2018/1 PERSONEL ALIM İLANI

  Şirketimizin Merkez ve Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın"Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik"hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere (Ek-1) listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara idari hizmet sözleşmelipersonel alınacaktır.

  Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

  GENEL ŞARTLAR

  a)29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

  b)On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

  NOT: 14/05/1984tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

  c)Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

  ç)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

  d)Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

  e)Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

  f)Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

  g)Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

  ğ)Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.(18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

  h)Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

  ı)Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

  i)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

  j)Yapılacak"yazılı ve/veya sözlü sınavda"başarılı olmak.

  ÖZEL ŞARTLAR

  NOT 1) : 2018/1 personel alımı başvuru tarihi itibariyle Mernis adresinin bulunduğu İl'de en az bir yıl süre ile ikamet edenler, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlara başvuru yapacaktır.

  NOT 2) :Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atamaları, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde yapılacaktır.

  Avukat pozisyonlarına başvurabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)

  2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

  3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

  Mimar pozisyonlarına başvurabilmek için;

  • Fakültelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,(Ek-2)
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak

  Mühendis pozisyonlarına başvurabilmek için;

  • Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

  PTT Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;

  • Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

  PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) pozisyonuna başvurabilmek için;

  • Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
  1. PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık) pozisyonuna başvurabilmek için;
  • Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
  1. PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) pozisyonuna başvurabilmek için;
  • Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
  1. Tekniker pozisyonlarına başvurabilmek için;
  • İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

  ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonlarına başvurabilmek için;

  • En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
  • SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.
  1. i) Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık) pozisyonlarına başvurabilmek için;
  • En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
  1. j) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonlarına başvurabilmek için;
  • En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
  1. k) Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) pozisyonlarına başvurabilmek için;
  • En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
  1. l) Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) pozisyonlarına başvurabilmek için;
  • 03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.
  • En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
  1. m) Postacı pozisyonuna başvurabilmek için;
  • İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
  • Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına 18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.)
  • Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
  • Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
  1. n) Postacı (Firma elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için;
  • 03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.
  • İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
  • Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına 18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.)
  • Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
  • Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

  NOT:Alınacak tüm pozisyonlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

  BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ,SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

  1-Adaylardan, sınav ücreti olarak60TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, PTT'nin 1840 no'lu posta çeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.

  2-Adaylar sınav ücretini, 14/05/2018 - 18/05/2018 tarihleri arasında yalnızca PTT işyerlerinden (Merkez veya Şube) ve PTTMatik'lerden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilecektir.

  3-Sınav başvuruları, 14/05/2018 - 18/05/2018 tarihleri arasında,www.ptt.gov.trvehttp://ik.ptt.gov.trinternet adreslerinden yapılacaktır.Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Ayrıca, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlar içinMernis adresinin bulunduğu İl'egöre tercih yapacaktır.Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  4-Adayların sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise PTT ile ilişikleri derhal kesilir.

  5-Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyenlerin, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenlerin, yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek sınav ücreti yatıranların ve başvuru hakkı olmadığı halde sınav ücreti yatıranların yatırdıkları sınav ücreti iade edilmeyecektir.

  6- Yazılı ve sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olupwww.ptt.gov.trvehttp://ik.ptt.gov.trinternet adreslerinden ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilebilecektir.

  7- Yazılı ve sözlü sınavlara adaylar, sınav giriş belgesi ve fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile girebilecektir. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet adresinden T.C. kimlik numarası girerek alacaktır.

  8-Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

  9- Yazılı sınav test usulü yapılacak ve her soru beş seçenekli olacaktır,

  Yazılı sınavda adaylara;

  1. PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) yazılı sınavlarında, genel yetenek ve genel kültür konularından 100 (yüz) soru sorulacaktır.
  1. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, Postacı (Firma elemanı) yazılı sınavlarında genel yetenek ve genel kültür konularından 40 (kırk), mesleki alandan 60 (altmış) soru sorulacaktır.
  1. Yazılı sınavlarda (Ek-3) tabloda belirtilen genel yetenek ve genel kültür ile mesleki alan konu başlıkları arasından soru sorulacaktır.

  10-Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Hatalı soru/sorular çıkması halinde, ilgili soru/sorular iptal edilerek, iptal edilen soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılacaktır.

  11- Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonları için yazılı; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

  12- Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı), Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılır.

  13-Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuran adayların yazılı sınav puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan adayın başarı sırası öncelikli olacaktır. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuran adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan adayın başarı sırası öncelikli olacaktır.

  14- Sözlü sınava, yazılı sınav puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak olup son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

  15-Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

  16-Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına, yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına, başarı puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

  17-İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

  NOT:İlanda yer alan "BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE" ait pozisyonlara yerleşenler, Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerine (ilçe yerleşimleri de dahil) atanabileceklerdir.

  18- Yazılı ve sözlü sınav sonucu, PTT'nin internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  19-Sınav sorularına itiraz, sınav sorularının yayınlandığı tarihten itibaren üç gün içerisinde mesai bitimine kadar yapılabilir. Sınav sorularına itiraza ilişkin hususlar sınav sorularının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.

  20-Adaylar; yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.

  NOT:Yazılı sınav sorularından her birine ve/veya yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazların değerlendirilmesi hususunda her bir itiraz için aday, PTT'nin 1840 no'lu posta çeki hesabına60TL itiraz ücreti yatıracaktır.

  21-Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanamayan adayların yazılı sınav cevap kağıtlarının imajları, elektronik ortamda sınavı yapan kuruluştan alınacaktır. Yazılı sınav cevap kağıtları, dava açma süresi bitiş tarihinden itibaren bir yıl içinde imha edilebilecektir.

  22-Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)
  3. Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet ),
  4. Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge (e-devlet ),
  5. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (e-devlet ),
  6. İş isteme beyannamesi,
  7. Mal bildirim beyannamesi,
  8. Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

  NOT:Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonuna başvuran adayların sağlık kurulu raporlarında;

  • Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabileceği,
  • Kilosu ile boyu,
  • Kilo ile boy arasındaki fark,

  Hususlarının belirtilmesi gerekmektedir.

  ı) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı

  beyan,

  1. Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
  2. Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonlarına başvuran adaylardan en az B sınıfı ve A2 sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,
  3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret),
  4. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlara başvuranlardan, başvuru tarihi itibariyle Mernis adresinin bulunduğu İl'de en az bir yıl ikamet ettiğini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınan onaylı belge,
  5. Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonuna başvuran adaylardan SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesi,

  23-Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil olarak yerleşen adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 22 nci maddede istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

  24-Sözlü sınav sonucunda Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına asil olarak yerleşen adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 22 nci maddede istenen belgelerle birlikte Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

  25-Ataması yapılan adayların başvuru formunda yer alan adreslerine tebliğ yapılacak olup adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

  26-Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan adayların atamalarının tamamlanmasını müteakip göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

  27-Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.

  İlanen duyurulur.

 • 4 Nis 2018

  Göç İdaresi 335 sözleşmeli personel alacak

  T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

  GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

  SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 79 (yetmiş dokuz) adet Büro Personeli ve 1 (bir) adet Kameraman pozisyonları için toplam 80 (seksen) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2A ve Ek-2B sayılı tablolarda dağılımı gösterilen 239 (iki yüz otuz dokuz) adet Büro Personeli ve 16 (on altı) adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 255 (iki yüz elli beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

  Ek-1 Merkez Teşkilatında İstihdam Edilecek Büro Personeli ve Kameraman Pozisyonlarının Dağılımı ve Aranan Öğrenim Şartını Gösteren Tablo

  UNVANI

  ÖĞRENİM

  DÜZEYİ

  657-4/B

  MADDESİNE GÖRE

  MEZUN OLUNAN BÖLÜM

  SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI

  BÜRO PERSONELİ

  LİSANS (4 YILLIK)

  60

  FAKÜLTE VEYA 4 YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNU OLMAK

  BÜRO PERSONELİ

  ÖNLİSANS (2 YILLIK)

  19

  BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO YÖNETİMİ VE

  SEKRETERLİK,

  BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI, HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER,

  İNSAN KAYNAKLARI,

  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, PERSONEL YÖNETİMİ VE

  SEKRETERLİK

  BÖLÜMLERİNİN

  BİRİNDEN MEZUN OLMAK

  KAMERAMAN

  ÖNLİSANS (2 YILLIK)

  1

  RADYO, TELEVİZYON, SİNEMA VEYA FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK BÖLÜMLERİNİN

  BİRİNDEN MEZUN OLMAK

  TOPLAM

  80

   

  Ek-2A Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Büro Personeli Pozisyonunun Dağılımı ve Aranan Öğrenim Şartını Gösteren Tablo

  UNVANI

  İLİ

  ÖĞRENİM DÜZEYİ

  657-4/B MADDESİNE GÖRE

  LİSANS (4 YILLIK)

  ÖNLİSANS (2 YILLIK)

  SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI

  BÜRO PERSONELİ

  ADANA

  5

  2

  7

  BÜRO PERSONELİ

  ADIYAMAN

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  AFYONKARAHİSAR

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  AĞRI

  2

  1

  3

  BÜRO PERSONELİ

  AKSARAY

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  AMASYA

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  ANKARA

  6

  4

  10

  BÜRO PERSONELİ

  ANTALYA

  5

  2

  7

  BÜRO PERSONELİ

  ARDAHAN

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  ARTVİN

  2

   

  2

  BÜRO PERSONELİ

  AYDIN

  3

  2

  5

  BÜRO PERSONELİ

  BALIKESİR

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  BATMAN

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  BİLECİK

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  BİNGÖL

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  BİTLİS

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  BOLU

  2

  1

  3

  BÜRO PERSONELİ

  BURDUR

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  BURSA

  2

  1

  3

  BÜRO PERSONELİ

  ÇANAKKALE

  4

  2

  6

  BÜRO PERSONELİ

  ÇANKIRI

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  ÇORUM

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  DENİZLİ

  2

  1

  3

  BÜRO PERSONELİ

  DÜZCE

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  EDİRNE

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  ELAZIĞ

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  ERZİNCAN

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  ERZURUM

  2

  2

  4

  BÜRO PERSONELİ

  ESKİŞEHİR

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  GAZİANTEP

  3

  2

  5

  BÜRO PERSONELİ

  GİRESUN

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  HAKKARİ

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  HATAY

  4

  3

  7

  BÜRO PERSONELİ

  IĞDIR

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  ISPARTA

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  İSTANBUL

  40

  10

  50

  BÜRO PERSONELİ

  İZMİR

  3

  2

  5

  BÜRO PERSONELİ

  KAHRAMANMARAŞ

  3

  1

  4

  BÜRO PERSONELİ

  KARABÜK

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  KARAMAN

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  KARS

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  KASTAMONU

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  KAYSERİ

  2

  1

  3

  BÜRO PERSONELİ

  KIRIKKALE

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  KIRKLARELİ

  2

  1

  3

  BÜRO PERSONELİ

  KIRŞEHİR

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  KİLİS

  3

  2

  5

  BÜRO PERSONELİ

  KOCAELİ

  2

  1

  3

  BÜRO PERSONELİ

  KONYA

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  KÜTAHYA

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  MALATYA

  2

  1

  3

  BÜRO PERSONELİ

  MANİSA

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  MARDİN

  2

   

  2

  BÜRO PERSONELİ

  MERSİN

  2

  1

  3

  BÜRO PERSONELİ

  MUĞLA

  4

  2

  6

  BÜRO PERSONELİ

  MUŞ

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  NEVŞEHİR

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  NİĞDE

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  ORDU

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  OSMANİYE

  2

  1

  3

  BÜRO PERSONELİ

  RİZE

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  SAKARYA

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  SİİRT

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  SİNOP

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  SİVAS

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  ŞANLIURFA

  4

  3

  7

  BÜRO PERSONELİ

  ŞIRNAK

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  TEKİRDAĞ

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  TOKAT

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  TRABZON

  3

  2

  5

  BÜRO PERSONELİ

  UŞAK

  1

   

  1

  BÜRO PERSONELİ

  VAN

  5

  3

  8

  BÜRO PERSONELİ

  YALOVA

  2

  1

  3

  BÜRO PERSONELİ

  YOZGAT

  1

  1

  2

  BÜRO PERSONELİ

  ZONGULDAK

  1

   

  1

  TOPLAM

  169

  70

  239

  Ek-2B Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sosyal Çalışmacı Pozisyonunun Dağılım Tablosu

  UNVANI

  İLİ

  ÖĞRENİM DÜZEYİ

  657-4/B MADDESİNE GÖRE

  SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI

  SOSYAL ÇALIŞMACI

  ADANA

  FAKÜLTE VEYA

  4 YILLIK

  YÜKSEKOKULLARIN SOSYAL HİZMET, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK

  2

  SOSYAL ÇALIŞMACI

  GAZİANTEP

  2

  SOSYAL ÇALIŞMACI

  HATAY

  2

  SOSYAL ÇALIŞMACI

  İSTANBUL

  2

  SOSYAL ÇALIŞMACI

  KİLİS

  1

  SOSYAL ÇALIŞMACI

  KONYA

  1

  SOSYAL ÇALIŞMACI

  MERSİN

  2

  SOSYAL ÇALIŞMACI

  OSMANİYE

  1

  SOSYAL ÇALIŞMACI

  ŞANLIURFA

  2

  SOSYAL ÇALIŞMACI

  YOZGAT

  1

  TOPLAM

   

  16

  A) SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

  UNVANI

  SAYISI

  BRÜT ÜCRET

  Büro Personeli

  318

  2,438 TL

  Sosyal Çalışmacı

  16

  3,102 TL

  Kameraman

  1

  2,119 TL

  B) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

  2- Bu ilanın, Ek-1, Ek-2A ve Ek-2B tablolarında istenen öğrenim şartlarını taşımak,

  3- 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

  4- 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan, lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak.

  C) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

  1- Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacaktır. Posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  2- Adaylar, Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde yer alan; "Göç İdaresi 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Lisans (4 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu" ya da "Göç İdaresi 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Önlisans (2 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formundan, KPSS (B) grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek 09/04/2018 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 17/04/2018 tarihinde saat:18:00'da kapanacak olan sınav duyurusunun ilgili bölümünde yer alan başvuru linki aracılığıyla elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

  3- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

  4- Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

  5- Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, "Başvuru Formunu Onayla" butonuna bastıklarında ekrana "Tamam" ve "İptal" butonları gelecektir. Elektronik ortamda başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adaylar "Tamam" butonuna basacaklardır. "Tamam" butonuna basıldıktan sonra adaylar bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. "Tamam" butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise son başvuru tarihi saat 18:00'a kadar "İptal" butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.

  6- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.

  7- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, pozisyonlar esas alınarak merkez ve her bir il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait listeler Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde 20/04/2018 tarihinde ilan edilerek duyurulacaktır.

  8- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde yer alan sınav duyurusu kısmındaki linkten temin edeceği "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu" elektronik ortamda doldurup 2 (iki) adet çıktısını alarak, fotoğrafını yapıştırıp imzalayarak, bir adet imzalı ve fotoğraflı "İş Talep Formu" ile birlikte bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini de bu belgelere ekleyerek en geç 24/04/2018-02/05/2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe (Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

  9- Bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgelerinin bir veya bir kaçını bu ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup sorumluluk ilgili adayların olacaktır. Elektronik posta veya faks yoluyla gönderilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri kabul edilmeyecektir.

  10- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

  11- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  Ç) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ

  1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun

  imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,

  2) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 (iki) adet,

  3) Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti

  (Diploma fotokopisi, aslı ile karşılaştırılıp kontrol edilip onaylandıktan sonra diplomanın aslı adaya tekrar iade edilecektir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),

  4) Son altı ay içinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

  5) T.C. kimlik numarası beyanı.

  D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Müracaatlar tamamlandıktan sonra a daylar, tercihleri ve 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3 ve önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar adayGiriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

  Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

  Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce; pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait merkez ve il bazlı listeler, Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

  Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

  Sınav komisyonları, Giriş (Sözlü) sınav günü, sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları taşıyan adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınacaktır.

  Sözlü sınav günü başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaktır.

  E) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

  Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

  F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ

  Giriş (Sözlü) sınavları 21/05/2018-01/06/2018 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır. Adayların sınav günü, saati ve sınav salonu Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinden ilan edilecektir.

  Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

  G) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

  Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.

  Kameraman pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından oluşur.

  Diğer adaylar için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.

  Ğ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU

  Giriş (Sözlü) Sınavı başvurularının incelenmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğunun yapılabilmesi için, Genel Müdürlük merkez teşkilatında merkez sınav komisyonu ile sınavların gerçekleştirilmesi için merkez teşkilatı için 1 (bir), taşra teşkilatının büro personeli pozisyonu için 4 (dört), sosyal çalışmacı pozisyonu için 1 (bir) komisyon oluşturulacaktır. Sınav Komisyonları 1 (bir) başkan ve 4 (dört) üyeden oluşur.

  H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ

  4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

  d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

  Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

  Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

  İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Başarı sıralaması en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenir. Giriş (Sözlü) Sınavı başarı puanı aynı olan adaylar, KPSS (B) grubu puan türüne göre, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir.

  Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

  Sınav Komisyonlarınca; Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Listelerine itirazlar değerlendirildikten sonra pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenerek kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçları yine Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

  Giriş (Sözlü) Sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

  İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

  Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilerek duyurulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içinde mesai saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüze bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

  Sınav komisyonları itirazları 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asil ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına ait listeler Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

  Sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

  J) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER

  1- 2016 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,

  2- Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,

  3- 4 (d ört ) adet vesikalık fotoğraf

  Giriş (Sözlü) Sınav sonuçlarının Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren, Giriş (Sözlü) Sınavını asil olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen atama belgelerini yazılı tebligatı beklemeksizin Genel Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.

  K) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

  Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

  Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.

  Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

  L) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

  Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

  M) DİĞER HUSUSLAR

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile Giriş (Sözlü) Sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

  GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • 2 Nis 2018

  TEİAŞ Avukat Alım İlanı

  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

  AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  I - GENEL HUSUSLAR

  1 - Teşekkülümüz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 06.05.2015 tarih ve 29347 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde boş bulunan 3 (üç) adet Avukat pozisyonuna 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

  SIRA NO

  ATAMA YAPILACAK BİRİMLER

  UNVANI

  ADEDİ

  1

  Merkez Teşkilatı/Hukuk Müşavirliği

  Avukat

  2

  2

  22. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU)

  Avukat

  1

  TOPLAM

  3

  NOT: Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine başvurabilecektir.

  2 - Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların atama işlemleri iptal edilecektir.

  3 - Sınav Komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

  4 - Sözlü sınavda başarılı olarak, atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde 15.02.2004 tarih, 25374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği'ne göre en az 2 yıl çalışmaları gerekmekte olup, adayların bu durumu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

  II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi olan 18.04.2018 tarihi itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

  1 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  2 - 18 yaşını tamamlamış olmak.

  3 - Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

  4 - Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak.

  5 - Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

  6 - Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

  7 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle staj süresi hariç en az bir yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olmak.

  8 - KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

  9 - Merkez teşkilatına ataması yapılacak 2 (iki) Avukat için son başvuru tarihi itibariyle geçerliliğe sahip Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde puan almak veya ÖSYM Başkanlığınca eş değerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

  III - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

  Giriş sınavı başvuruları 09.04.2018 tarihinde başlayacak 18.04.2018 tarihi mesai bitimi (saat 17:30) itibariyle sona erecektir.

  Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine başvurabilecektir.

  Başvurular, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 16 No: 12 Çankaya/Ankara) veya www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

  Posta ile yapılan başvurularda IV. bölümde istenilen belgelerin eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar yukarıda belirtilen adrese ulaşması şarttır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

  Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıyan adaylar, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan birim kadro sayısının beş katını geçmemek üzere birim bazında bir sıralamaya tabi tutulacaktır. Son sıradaki adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına katılabilecektir. Giriş sınavına girmeye hak kazananların isimleri, sınava giriş gün ve saatleri KPSSP3 puanları ile birlikte Teşekkülün internet sitesinde yayımlanacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  IV - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER

  Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya Teşekkülün internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklemelidirler:

  a) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği.

  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.

  c) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.

  ç) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az bir yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olduğuna ilişkin sigorta kaydı ve/veya vergi kaydı belgesinin aslı veya onaylı örneği.

  d) 3 adet vesikalık fotoğraf. (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

  e) Aday tarafından yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş.

  f) Merkez teşkilatına ataması yapılacak 2 (iki) Avukat için istenilen yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği.

  Giriş sınavına başvurular; şahsen, elden veya posta yoluyla veya Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 16 No: 12 Çankaya/ANKARA) adresine yapılabilir. İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Teşekküle teslim edilmesi gerekir. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

  V - SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

  Giriş sınavı, 02 Mayıs 2018 tarihinde, saat: 10.00'da Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 14 No: 38 Çankaya/ANKARA) adresinde yer alan TEİAŞ Genel Müdürlüğü binası İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. 02 Mayıs tarihinde sınavın bitmemesi halinde takip eden günde sözlü sınava devam edilecektir.

  KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava katılabilir. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava katılabilir.

  Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

  Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından;

  1) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler) ve İş Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

  2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

  4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  5) Genel yetenek ve genel kültürü,

  6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

  VI - DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

  Sözlü sınav V. bölümde yer alan dördüncü fıkranın "1" numaralı bendi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınavda birim bazında en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanları tespit edilir ve birim bazında nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

  Bu sıralama sonucunda, 3 (üç) asıl aday ile 3 (üç) yedek aday belirlenir. Başarı sırasına göre oluşturulan yedek aday listesi, sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir.

  Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç, yazılı olarak bildirilir. Başarılı olan adayların atamalarının yapılabilmesi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanması şarttır. Aksi halde atamaları yapılmaz.

  Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on beş gün içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

  Giriş sınavında başarılı olanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Teşekkülümüzün www.teias.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

  İlan olunur.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Adres: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 16 No: 12 Çankaya/ANKARA)

  Telefon: 0 312 203 84 10

 • 30 Mar 2018

  Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı Adayı Alım İlanı

  T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN

  DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR

  1- Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45 (kırkbeş) adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

  Eleme sınavı, 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara,İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacaktır. Sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak her gün tek sınav olmak üzere takip eden günlerde de sınav yapılabilecektir. Sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

  Sınava girecek kişilerde;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

  b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1983 ve daha sonraki doğumlular)

  c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

  ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak,

  Şartları aranır.

  2- Sınava başvurular:

  a) 18-24 Nisan 2018 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 30 Nisan 2018 tarihidir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar sınava Ankara'da alınabileceklerdir.

  b) Sınava başvurular Elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM'nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

  c) ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan ve/veya eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) T.C.Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

  3- Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır.

  I. Oturum: 30 Haziran 2018 Cumartesi 10:15-12:15/14:45-16:45

  II. Oturum:01 Temmuz 2018 Pazar 10:15-12:15/14:45-15:45/15:45-16:45

  Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon, Seçimlik Grup (Ticaret Hukuku veya Muhasebe) alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır. (Kompozisyon, bir A4 sayfasını geçmemelidir.) Yazılı sınav alanlarından Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alanı aday başvuru formunda belirteceklerdir.

  4- Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, sınava, yazılı sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C.Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri yazılı sınava hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile gireceklerdir.

  Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

  5- Başkanlığımız ile ÖSYM arasında yapılan protokol Başkanlığımızın (http://www.sayistay.gov.tr)web-sitesinde yayınlanacaktır. Protokolde, sınavla ilgili bilgiler, adayların uyması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Ayrıca, adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden de sınava ilişkin detaylı bilgileri içeren kılavuza ulaşabilirler.

  Adayların protokol ve kılavuzda yer alan hükümlere uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

  6- Yazılı Sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde ederler. Sayıştay Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavının yeri ve zamanı bildirileceğinden, adayların; tebligat, mail adresleri ile bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde el yazısı ile fotoğraflı özgeçmişlerini Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı İnönü Bulvarı No:45 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya postayla göndermeleri/teslim etmeleri gerekmektedir. Başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanacaktır. Sonuçlar Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulacaktır.

  7- Başvuru koşullarına aykırılıktan kaynaklanan sorumluluk başvuru sahibine aittir. Sayıştay Başkanlığının sorumluluğu bulunmaz. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler.

 • 30 Mar 2018

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 125 personel alacak

  TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ ARŞİV UZMANI ALIM İLANI

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi ve ili belirtilen 125 adet Sözleşmeli Arşiv Uzmanı Pozisyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/6/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak münhal pozisyon sayısının 4 (dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından yazılı sınav sonucu başarı sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

  BAŞVURU ŞARTLARI

  I) GENEL ŞARTLAR

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

  2) Başvuracak adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

  3) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

  4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

  5) Erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmamak.

  II) ÖZEL ŞARTLAR

  1) Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası, Arapça veya Farsça derslerinden herhangi birini gördüğünü gösterir not dökümü istenecektir.)

  2) 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSS-P3 puan türünden 60 (altmış) veya üzeri puan almış olmak.

  III) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ

  1) Başvurular Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde bulunan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden herhangi birine 06-13 Nisan 2018 tarihleri arasında mesai

  bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz internet sayfasından (www.tkgm.gov.tr) temin edilerek doldurulacak olan "Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu" ve bu formda belirtilen belgeler ibraz edilmek suretiyle şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinin adres ve iletişim bilgileri Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yer almaktadır.

  2) Birden fazla Bölge Müdürlüğüne başvuru yapıldığı takdirde başvuruların tamamı geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

  3) Sınava başvuran adaylar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adayların bu durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporu, engelli kimlik kartı veya özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı aslını ibraz etmek kaydıyla bir örneğini başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. Adayın engellilik veya özel sağlık sorunlarının önceden bildirilmemesi nedeniyle gerekli tedbirlerin alınamamasından doğan sorumluluk adaya ait olacaktır.

  IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAZILI SINAV VE ATAMA

  1) Başvuru bitimi tarihinden itibaren başvuru yapan adaylardan, KPSS-P3 grubu puan sırasına konulmak suretiyle ve münhal pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday yazılı sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağırılacaktır.)

  2) Sınav Ücreti 100 TL olup, 09 Mayıs-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında aday.ankara.edu.trinternet sayfasındaki Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden sınav kaydı başvurusu yapılmak ve sistem yönergeleri takip edilmek suretiyle online olarak yatırılacaktır.

  3) Sınava giriş belgeleri Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Aday Bilgi Sistemi (ABİS) internet sayfasından (aday.ankara.edu.tr) 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren alınabilecektir.

  4) Belirtilen tarihler arasında sınav kaydı yaptırmayan, sınav ücretini yatırmayan ve sınava giriş belgesini ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

  5) Yazılı sınav 2 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10:00 da Ankara'da tek oturumda yapılacaktır.

  6) Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında geçerli kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

  7) Adaylar sınav soru ve/veya sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav soru ve/veya

  sonuçlarının Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edildiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin ve T.C. Kimlik Numarasının açıkça yazılı olduğu dilekçe ile "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA" adresine elden veya posta yoluyla yazılı olarak yapacaklardır. İtiraz dilekçesinin evrak kayıt tarihi giriş tarihi olarak esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler, postadaki gecikmeler, e-posta veya faks yoluyla iletilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

  8) Yazılı sınavdan 60 (altmış) puan alan aday başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre başarı sırası esas alınmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle puan sıralamasına göre, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asil aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Sınavda başarılı olup asil atanacak 125 (yüzyirmibeş) aday sayısı kadar yedek aday belirlenecek ve sınav sonuçlarının kesinleşmesini takip eden bir yıl içerisindeherhangi bir sebeple boşalan pozisyonlara yedek adaylar arasından atama yapılacaktır. Adayların yazılı sınavdan 60 (altmış) puan alması tek başına müktesep hak teşkil etmemektedir.

  9) Atanmaya hak kazananların listesi ile yedek aday listesi Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat veya duyuru yapılmayacaktır.

  10) Atamalar; başarı sıralamasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla, adayların görev yapmak istedikleri birim tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.

  11) Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

  12) YAZILI SINAV KONULARI

  İlgili Kanun ve Yönetmelikler

  a) 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

  b) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

  Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve çevirisi

  a) Osmanlı Türkçesi

  b) Osmanlıca kelime ve metinleri okuma (Eski Türkçe kelime ve metinlerin okunuşu ve Latin harfleri ile yazılışı, Latin harfleri ile yazılmış kelime metinlerin Eski Türkçe yazılışı)

  c) Osmanlıca yazılmış kelimelerin Türkçe karşılığı

  d) Türkçe yazılmış kelimelerin Osmanlıca karşılığı

  e) Osmanlıca yazılmış metinlerin Türkçeye çevirisi

  f) Türkçe yazılmış metinlerin Osmanlıcaya çevirisi

  Arşivcilik

  a) Belge yönetimi

  b) Arşiv yönetimi

  c) Elektronik Belge Yönetim Sistemi

  d) Belgelerin Korunması ve Restorasyonu

  e) Dijital Arşivler

  V) GENEL HÜKÜMLER

  1) Atanmaya hak kazananların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır.

  2) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

  3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

   

  4) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

  VI) TEBLİGAT

  Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve

  Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  VII) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  1) Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu

  2) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

  3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  4) KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

  VIII) İLETİŞİM

  Yazışma adresi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi

  Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 (06100)

  Bakanlıklar/ANKARA

   

  Telefon

  Faks : (0312) 5514019-5514716-5514517 : (0312) 4136525

  EK-1

  ATANACAK SÖZLEŞMELİ ARŞİV UZMANI BOŞ POSİZYONLARIN İL VE BÖLGE BAZINDA DAĞILIMI

  BÖLGESİ

  İLİ

  İLÇESİ

  POZİSYON SAYISI

  ADANA

  ADANA

  TÜM İLÇELER

  2

  ESKİŞEHİR

  AFYONKARAHİSAR

  TÜM İLÇELER

  3

  ANKARA

  ANKARA

  TÜM İLÇELER

  2

  ANTALYA

  ANTALYA

  TÜM İLÇELER

  8

  İZMİR

  AYDIN

  TÜM İLÇELER

  3

  BURSA

  BALIKESİR

  TÜM İLÇELER

  3

  BURSA

  BURSA

  TÜM İLÇELER

  5

  BURSA

  ÇANAKKALE

  TÜM İLÇELER

  5

  ANKARA

  ÇANKIRI

  TÜM İLÇELER

  1

  YOZGAT

  ÇORUM

  TÜM İLÇELER

  1

  DENİZLİ

  DENİZLİ

  TÜM İLÇELER

  4

  DİYARBAKIR

  DİYARBAKIR

  TÜM İLÇELER

  2

  ANKARA

  DÜZCE

  TÜM İLÇELER

  1

  EDİRNE

  EDİRNE

  TÜM İLÇELER

  2

  ESKİŞEHİR

  ESKİŞEHİR

  TÜM İLÇELER

  1

  GAZİANTEP

  GAZİANTEP

  TÜM İLÇELER

  2

  TRABZON

  GİRESUN

  TÜM İLÇELER

  1

  HATAY

  HATAY

  TÜM İLÇELER

  1

  ERZURUM

  IĞDIR

  TÜM İLÇELER

  1

  ANTALYA

  ISPARTA

  TÜM İLÇELER

  1

  İSTANBUL

  İSTANBUL

  TÜM İLÇELER

  18

  İZMİR

  İZMİR

  TÜM İLÇELER

  6

  GAZİANTEP

  KAHRAMANMARAŞ

  TÜM İLÇELER

  1

  KONYA

  KARAMAN

  TÜM İLÇELER

  1

  KASTAMONU

  KASTAMONU

  TÜM İLÇELER

  1

  KAYSERİ

  KAYSERİ

  TÜM İLÇELER

  2

  ANKARA

  KIRIKKALE

  TÜM İLÇELER

  1

  EDİRNE

  KIRKLARELİ

  TÜM İLÇELER

  3

  GAZİANTEP

  KİLİS

  TÜM İLÇELER

  1

  İSTANBUL

  KOCAELİ

  TÜM İLÇELER

  3

  KONYA

  KONYA

  TÜM İLÇELER

  4

  ESKİŞEHİR

  KÜTAHYA

  TÜM İLÇELER

  1

  İZMİR

  MANİSA

  TÜM İLÇELER

  3

  ŞANLIURFA

  MARDİN

  TÜM İLÇELER

  1

  ADANA

  MERSİN

  TÜM İLÇELER

  1

  DENİZLİ

  MUĞLA

  TÜM İLÇELER

  2

  KAYSERİ

  NİĞDE

  TÜM İLÇELER

  2

  SAMSUN

  ORDU

  TÜM İLÇELER

  1

  HATAY

  OSMANİYE

  TÜM İLÇELER

  1

  İSTANBUL

  SAKARYA

  TÜM İLÇELER

  5

  SAMSUN

  SİNOP

  TÜM İLÇELER

  1

  SİVAS

  SİVAS

  TÜM İLÇELER

  1

  ŞANLIURFA

  ŞANLIURFA

  TÜM İLÇELER

  3

  EDİRNE

  TEKİRDAĞ

  TÜM İLÇELER

  8

  DENİZLİ

  UŞAK

  TÜM İLÇELER

  1

  VAN

  VAN

  TÜM İLÇELER

  1

  BURSA

  YALOVA

  TÜM İLÇELER

  1

  KASTAMONU

  ZONGULDAK

  TÜM İLÇELER

  2

   

YÜKSELİŞYAYINLARI


Genel Kültür - Genel Yetenek Seti

Alan Bilgisi Kitapları Seti

Alan Bilgisi 10 Çözümlü Deneme Seti